bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Dane o zużyciu wody

Wodociąg Marecki rozpoczął dystrybucję informacji na ten temat

Od 1 sierpnia rozpoczniemy przyjmowanie nowych deklaracji za odpady. Podstawą do wyliczenia składki dla większości mieszkańców będzie poziom zużycia wody w 2019 r. Skąd wziąć odpowiednie dane? W ubiegłym tygodniu Wodociąg Marecki rozpoczął dystrybucję informacji na ten temat. Po zanonimizowaniu wygląda ono w następujący sposób:

Takie zestawienie jest dołączane do bieżącej faktury. Znajdują się w nim informacje potrzebne do obliczenia opłaty m.in. poziom zużycia wody (ilość m3) oraz liczba dni. Przypominamy, że taką informację należy dołączyć do nowej deklaracji śmieciowej wraz z dopisanym oświadczeniem właściciela o wybranym okresie rozliczeniowym.

Przy składaniu zeznania można również dołączyć faktury za ubiegły rok. Osoby, które od końca 2018 r. korzystają z Internetowego Biura Obsługi Klienta Wodociągu Mareckiego (https://www.wodociagmarecki.pl/internetowe-biuro-obslugi), w łatwy sposób mogą je ściągnąć i wydrukować.

Z zestawienia lub faktur wybieracie Państwo najkorzystniejszy okres z ubiegłego roku, obejmujący co najmniej 81 następujących po sobie dni (uwaga – w tym czasie nie może być okresu bez zużycia wody – wybrane faktury/okresy rozliczeniowe muszą wykazywać zużycie wody). Na tej podstawie obliczają Państwo średniodobowe zużycie wody (łączne zużycie w wybranym okresie podzielone przez liczbę dni z tego okresu). Wynik tego działania mnożycie przez średnią liczbę dni w miesiącu (30,42), a następnie mnożycie przez stawkę wynoszącą 11,22 zł. W najbliższych dniach uruchomimy kalkulator, który przeliczy wpisane przez Państwa dane. Jeśli na nieruchomości jednorodzinnej dysponujecie Państwo przydomowym kompostownikiem, możecie skorzystać ze zwolnienia częściowego i pomniejszyć opłatę o 2,06 proc.

Przypominamy, że deklaracje składamy od 1 sierpnia. Będą one przyjmowane w sposób tradycyjny, pocztowy lub elektronicznie. Uwaga! Deklaracji nie przyjmuje Wodociąg Marecki.

TM
22 lipca 2020, godz. 09:57
#Miasto #Środowisko #Wodociąg Marecki #Nowy system odpadowy #Poradnik mieszkańca

zdjecie
fot. 1

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry