bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Bezpieczny powrót do szkoły

MEN opracował regulacje prawne, które pozwolą prowadzić zajęcia w formie dostosowanej do sytuacji epidemicznej

Nowe rozwiązania prawne pozwalają m.in. wprowadzić model mieszany pracy szkoły i placówki czy nauczanie zdalne. Co do zasady jednak, od pierwszego września uczniowie rozpoczną edukację w szkołach stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN. Natomiast na obszarach, w których zostały wyodrębnione strefy z uwagi na większe ryzyko zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 są dodatkowe zalecenia, które dyrektor placówki może zastosować. W placówkach oświatowych nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Możliwe warianty zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły

Standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne, w szkole. Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) – wariant B lub zdalne – wariant C. Możliwe to będzie po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Warto zaznaczyć, że wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny. W takich wypadkach powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna może zalecić tylko ograniczone działania, jak np. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły lub placówki.

W przypadku funkcjonowania placówki w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny, a dyrektor w porozumieniu z nauczycielami może na ten okres ograniczyć zakres treści materiału z poszczególnych przedmiotów.

Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego i zasad z tym związanych znajdziecie Państwo na stronach szkół.

Wytyczne MEN i GIS dla szkół

Wytyczne dla przedszkoli (25.08.20)

Źródło: men.gov.pl

WPZ
24 sierpnia 2020, godz. 13:34
#Miasto #Edukacja #Koronawirus

zdjecie
fot. 1
fot. 2

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry