bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Dawne nieruchomości wielorodzinne

w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,

Część mieszkańców dotychczas rozliczała się za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbiorczo we wspólnotach. Różnego rodzaju wspólnoty powstały nawet na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej (mimo że nie powinny). Przepisy w tym zakresie są jednoznaczne - jeśli nieruchomość jest zabudowana budynkami jednorodzinnymi (a wynika to wprost z pozwolenia na budowę - w tym dokumencie najłatwiej to sprawdzić), to należy złożyć deklarację:

DOK-1 (dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej, jednorodzinnej, podłączonej do sieci wodociągowej i opomiarowanej) lub

DOK-1R (dla właścicieli nieruchomości zamieszkałej, jednorodzinnej: niepodłączonej do sieci wodociągowej i nieopomiarowanej albo nowo zamieszkałej albo zamieszkałej przez okres krótszy niż trzy miesiące w roku poprzedzającym rok uiszczenia opłaty albo zamieszkałej, na której brak jest możliwości wskazania kolejnych okresów rozliczeniowych obejmujących co najmniej 81 dni z roku kalendarzowego poprzedzającego rok uiszczenia opłaty wykazujących zużycie wody).

Wtedy też sposób rozliczania się z gminą będzie indywidualny, jak również każdy właściciel nieruchomości (lokalu) ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady (wytyczne co do wielkości pojemnika można znaleźć TU).

Do końca września  na Państwa nieruchomościach, które dotychczas rozliczane były jako wielorodzinne, obowiązywać będzie harmonogram dla zabudowy wielorodzinnej. Od 1 października 2020 roku zacznie obowiązywać harmonogram jak dla zabudowy jednorodzinnej (dostępny TU).

Worki do segregacji odpadów można pobrać w Urzędzie Miasta lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W celu wypełnienia deklaracji zachęcamy do skorzystania z gotowego formularza na naszej stronie.

WOŚ
15 września 2020, godz. 14:16
#Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry