bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zamknięcie naboru na piece

Wyczerpaliśmy środki przewidziane na 2020 rok.

Informujemy, że do 24 września w urzędzie miasta mieszkańcy złożyli 24 wnioski o dotację na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym na ekologiczne źródła ciepła. Część wniosków została już rozpatrzona pozytywnie i w najbliższym czasie będą podpisywane pierwsze umowy dotacyjne. Część wniosków jest jeszcze rozpatrywana. Prosimy o cierpliwość. Środki przewidziane w budżecie miasta na ten cel zostały już wyczerpane.

Zgodnie z zapisami regulaminu, wnioski są rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń, zatem każdy mieszkaniec, który złożył do nas wniosek, otrzyma pismo informacyjne: wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku lub informację o wyczerpaniu środków.

 

Dofinansowanie do wymiany starych pieców to kolejny element walki ze smogiem realizowany przez naszą gminę. Przypominamy też o całkowitym zakazie spalania odpadów (w tym lakierowanego drewna, płyt meblowych itp.) w instalacjach grzewczych budynków.

WOŚ
24 września 2020, godz. 15:04
#Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry