bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Użytkowanie kominków a ochrona powietrza

Obostrzenia wynikające z programu przyjętego przez samorząd województwa mazowieckiego.

Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Program Ochrony Powietrza, uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, zabrania używania kominków, gdy zanieczyszczenie pyłem PM10 przekroczy dopuszczalną wartość 50 mikrogramów na metr sześcienny.

Nie dotyczy to jednak budynków, w których kominek jest jedynym źródłem ciepła.

Zakaz będzie obowiązywał po ogłoszeniu informacji przekazanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o ryzyku przekroczenia poziomów normatywnych substancji w powietrzu. Powiadomienia o ryzyku przekroczenia będą ogłaszane na stronach internetowych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządów powiatowych i gminnych, za pośrednictwem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (SMS – alert RCB) oraz za pomocą Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO - to darmowa i powszechna usługa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów, umożliwiająca powiadomienie obywateli o zagrożeniach).

WOŚ
13 października 2020, godz. 15:00
#Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry