bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Opcje dla przedsiębiorców w kłopotach

Możemy odroczyć termin płatności, rozłożyć podatek na raty lub umorzyć zaległość podatkową. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Gdy wiosną wybuchła epidemia COVID-19, zaoferowaliśmy lokalne wsparcie dla mareckich przedsiębiorców. Podtrzymujemy ten kierunek działania. Przypominamy, że nasze możliwości pomocy dla firm wynikają z przepisów ordynacji podatkowej i dotyczą podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportu. Na wniosek przedsiębiorcy możemy zaproponować:

  1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
  2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
  3. umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani taką formą pomocy publicznej, proszeni są o kontakt z Biurem Windykacji (tel. (22) 781 10 03 wew. 540 w godzinach pracy urzędu.

TM
4 listopada 2020, godz. 18:24
#Miasto #Poradnik Przedsiębiorcy

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry