bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Modyfikacje w rozwiązaniach odpadowych

Dostosowujemy się do sytuacji epidemiologicznej. W 2021 r. nowe deklaracje odpadowe będziemy składać od maja do czerwca.

Wczoraj na sesji (25 listopada) spotkali się radni naszego miasta. Podjęli oni kilka decyzji dotyczących deklaracji odpadowych. Wejdą one w życie m.in. po uzyskaniu akceptacji m.in. Regionalnej Izby Obrachunkowej. Oto lista najważniejszych zmian, podyktowanych przede wszystkim sytuacją epidemiologiczną:

  • deklaracje złożone w 2020 r. zachowują ważność do 30 kwietnia 2021 r.
  • deklaracje obowiązujące w 2021 r. będziemy składać od 1 maja do 29 czerwca przyszłego roku (będą obowiązywały za okres 01.05.2021-31.12.2021),
  • opłaty za maj i czerwiec 2021 r. będziemy regulować do końca czerwca 2021 roku,
  • począwszy od 2022 r. wydłużymy termin składania deklaracji – od początku stycznia do 24 lutego danego roku (pierwotnie do 25 stycznia),
  • począwszy od 2022 roku opłaty za styczeń i luty będziemy regulować do końca lutego danego roku.

Przypomnijmy, że w tym roku zmieniliśmy sposób rozliczeń za odpady. Zamiast systemu „od zadeklarowanej liczby osób” wprowadziliśmy system związany z zużyciem wody na nieruchomości. Ta zmiana ma na celu wciągnięcie do systemu tych osób, które unikały lub zaniżały opłaty.

Dane potrzebne do wypełnienia deklaracji dostarcza Wodociąg Marecki. Rozpoczął on już dystrybucję papierowych zaświadczeń/wykazów o zużyciu wody za 2020 r. Miejska spółka dołącza je do bieżących faktur. Prosimy o zachowanie tego dokumentu. Osoby, które korzystają z Internetowego Biura Obsługi Klienta Wodociągu Mareckiego, mogą je pobrać elektronicznie – również są dołączane do ostatniej faktury.

 

WPZ
26 listopada 2020, godz. 09:27
#Miasto #Poradnik mieszkańca #Nowy system odpadowy #Środowisko

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry