bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Mistrz Recyklingu i przyjaciele

VII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Chlorofil z siedzibą w Warszawie wraz z partnerami. Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadówz gospodarstw domowych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do uczniów klas 3-4 oraz 5-8szkół podstawowych, kół ekologicznych i grup świetlicowych.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.01.2021 i kończy wraz z zakończeniem postępowania reklamacyjnego w dniu 30.06.2021. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 stycznia 2021.

Niniejszy konkurs odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Regulamin konkursu

Tegoroczne zadania konkursowe

Karta zgłoszenia w konkursie

 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://chlorofil.com.pl/vii-edycja-konkursu-mistrz-recyklingu-i-przyjaciele/

WOŚ
7 stycznia 2021, godz. 08:50
#Środowisko

zdjecie
fot. 1

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry