bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań

2 ogłoszenie Burmistrza - otwarty i konkurencyjny nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Burmistrz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Już niebawem ruszy narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

Rozpocznie się 1 kwietnia a zakończy 30 czerwca 2021 r.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i– co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.).

Każdy z nas będzie miał obowiązek wzięcia udziału w NSP 2021. 

Już dziś Burmistrz Jacek Orych ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Nabór trwa od 1 do 9 lutego. 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. mieć ukończone 18 lat,
  2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Treść ogłoszenia oraz formularz do złożenia dla osób chętnych w załącznikach. 

WPZ
29 stycznia 2021, godz. 13:47
#Miasto #Narodowy Spis Powszechny

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry