bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Unijne wsparcie dla Mazowsza 2021-2027

Weź udział w konsultacjach społecznych na temat m.in. sposobu i podziału pieniędzy.

Pieniądze unijne odegrały kluczową rolę w rozwoju naszego miasta. To dzięki nim powstała obwodnica Marek, to dzięki nim Wodociąg Marecki praktycznie od zera ułożył kanalizację sanitarną, to dzięki nim budujemy drogi rowerowe. Zaczyna się kolejna perspektywa unijna i zapadają decyzje dotyczące rozdysponowania pieniędzy na lata 2021-2027 m.in. dla naszego regionu. Tym razem jednak będą one dzielone inaczej. W poprzedniej perspektywie Mazowsze było traktowane jako wspólny obszar. W nowej – zostało podzielone na słabiej rozwinięty obszar mazowiecki regionalny oraz lepiej rozwinięty warszawski stołeczny. Nasze miasto – podobnie jak 9 powiatów i 70 gmin - znalazło się w tej drugiej grupie.

- Dzięki podziałowi statystycznemu Mazowsze uniknęło zakwalifikowania w całości do kategorii regionów lepiej rozwiniętych w Unii Europejskiej, co łączyłoby się ze znacznym ograniczeniem środków i poziomów dofinansowania projektów – czytamy na stronie funduszedlamazowsza.pl.

Zgodnie z projektem tzw. Umowy Partnerstwa (więcej na ten temat TUTAJ), do biedniejszej części województwa trafi 1,5 mld EUR (według obecnego kursu 6,7 mld zł). Na jednego mieszkańca tego regionu przypadnie więc 666 EUR. Niestety, o wiele mniejsze unijne pieniądze są przeznaczone dla bogatszego regionu okołowarszawskiego, do którego należą Marki. Według projektu, będzie to jedynie 111,5 mln EUR (czyli pół miliarda złotych). W porównaniu z obecnym okresem rozliczeniowym jest to spadek o 90 proc. Na jednego mieszkańca przypadnie 36 EUR (słownie trzydzieści sześć euro).

- Dodatkowo samorządy i inne podmioty z tego obszaru będą musiały mierzyć się z koniecznością zgromadzenia zdecydowanie większego wkładu własnego na realizację projektów (poziom dofinansowania dla regionu lepiej rozwiniętego może wynieść średnio do 50 procent kosztów projektów), co będzie dodatkowym wyzwaniem – czytamy na stronie funduszedlamazowsza.pl

- Warto też podkreślić zróżnicowanie wewnątrz obszaru warszawskiego. Gminy znajdujące się po jego wschodniej części Warszawy są biedniejsze niż stolica i gminy po jej zachodniej stronie – uważa Jacek Orych, burmistrz Marek.

Podczas konsultacji społecznych marszałek Adam Struzik postulował zwiększenie przyznanej puli funduszy europejskich oraz możliwość dodatkowego współfinansowania projektów ze środków budżetu państwa. Chodzi m.in. o zlikwidowanie unijnej rezerwy wysokości ponad 7 mld EUR - stanowiącej 25 proc. alokacji dla programów regionalnych i przydzielenie z tych środków 1 mld EUR (4,5 mld zł) dla regionu warszawskiego.

Każdy z nas może zgłosić uwagi do umowy partnerstwa. Mamy na to czas do 22 lutego. Możemy to zrobić za pomocą specjalnego formularza (LINK). Zapraszamy do udziału! Postarajmy się wspólnie większe środki dla naszego miasta i metropolii!
 

TM
15 lutego 2021, godz. 11:17
#Miasto

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, www.marki.pl, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry