bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zajęcia z zakresu samoobrony w technice Krav Maga

Uczniowski Klub Sportowy Polska Grupa Krav Maga ubiega się o mały grant

W dniu 28 kwietnia 2021 r. wpłynął do Urzędu Miasta Marki wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego Polska Grupa Krav Maga dotyczący realizacji zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu.

Celem projektu jest prowadzenie zajęć z zakresu samoobrony w technice Krav Maga dla minimum 30 osób w terminie od 8 maja do 24 lipca w wymiarze 2 razy w tygodniu dla grupy początkującej i dwa razy w tygodniu dla grupy zaawansowanej.

Całkowity koszt zadania to 14 208,40 zł, z tego z wnioskowanej dotacji 7 500,00 zł.

Każdy, w terminie do 14 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP).

Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Ewa Czarkowska e-mail: ewa.czarkowska@marki.pl.

Pełna treść wniosku do pobrania - plik PDF

CAF3/NGO
10 maja 2021, godz. 10:05
#CAF 3 #Sport #Organizacje pozarządowe

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry