bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Pomocna Ręka oferuje różnorodne formy wsparcia indywidualnego i grupowego

Od 1 kwietnia 2021  Fundacja Pomocna Ręka rozpoczęła realizację trzech projektów dofinansowanych przez PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      
  

„Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami”
w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r.

Fundacja oferuje różnorodne formy wsparcia indywidualnego i grupowego. Projekt skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne i obejmuje 99 dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa
 

„Asystent osoby z niepełnosprawnościami”
w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Zadaniem Asystenta Osoby Niepełnosprawnej jest pomoc w codziennych czynnościach, zmierzających do usamodzielnienia, integracji oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, edukacyjnemu lub zawodowemu. Projekt skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne i obejmuje  65 dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa, Łomża, powiat łomżyński, ostrołęcki i zambrowski.
 

„Samodzielni Razem”
w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r.

Fundacja oferuje różnorodne formy wsparcia indywidualnego i grupowego. Projekt skierowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne i obejmuje  50  dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych z obszaru powiatów: wołomińskiego, legionowskiego i M. St. Warszawa

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia proszone są o kontakt z biurem Fundacji:  e-mail: fundacja_pomocna_reka@interia.pl , tel.: 22 428 40 08.  

Marki ul. Lisa Kuli 7 (bud. A) w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00, a także w soboty w godz. 9.00-14.00.

 

Więcej informacji na http://pomocnareka.org.pl/ i załączonych plakatach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !

NGO/CAF3
14 czerwca 2021, godz. 15:19
#Organizacje pozarządowe #Zdrowie #CAF 3

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry