bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Erasmus+ w "Jedynce"

Poznawanie innych kultur, nauka języka, nowe technologie cyfrowe - pierwsze podsumowania międzynarodowego programu.

W 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach przystąpiła do projektu edukacyjnego Erasmus+ współfinansowanego ze puli Unii Europejskiej. Program zakładał dwuletnią współpracę między szkołami z Włoch, Turcji oraz Bułgarii. Jego celami były: wymiana doświadczeń oraz wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii cyfrowej w nauczaniu. W związku z tym uczniowie z czterech partnerskich szkół podstawowych mieli możliwość doskonalenia umiejętności kodowania w wersji online – korzystając z programu scratch oraz offline poprzez zajęcia z robotami Ozobot.

Ponadto w ramach projektu wdrażaliśmy różnorodne aplikacje edukacyjne w procesie nauczania, by mocniej angażować uczniów i podnosić jakość kształcenia. Tym sposobem ogromnym zainteresowaniem cieszą się wśród uczniów SP1 aplikacje takie jak: kahoot, padlet, quizlet, mentimeter czy  story jumper. Znaczenie kompetencji cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się znalazło szczególne zastosowanie podczas nauczania zdalnego.

Dodatkowo, w ramach projektu uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Markach mieli możliwość wyjazdów do szkół partnerskich z Włoch i Bułgarii, aby wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez tamtejsze szkoły. Dwie kolejne wymiany których organizatorami miały być szkoły turecka oraz szkoła, zostały odwołane w związku z wybuchem pandemii. Projekt został przedłużony o kolejny rok. Tym sposobem do jego zakończenia dojdzie 30 sierpnia 2021 r. Dwukrotnie spotkania zostały przeprowadzone w formie online i były cennym doświadczeniem dla uczniów i nauczycieli. Możliwość współpracy ze szkołami z Włoch, Turcji i Bułgarii w formie videokonferencji pozwoliła uczniom nabyć cenną wiedzę związaną z wykorzystaniem kodów binarnych, kodów QR w edukacji oraz zasad bezpiecznego korzystania z internetu.

Projekt Erasmus+ wniósł bardzo cenny wkład w rozwój jakości kształcenia w SP1 jak również podniósł świadomość szkolnej społeczności na temat innych kultur i obyczajów. Był też sprawdzianem umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim dla uczniów i w efekcie końcowym zaowocował trwałymi przyjaźniami między uczniami i nauczycielami z czterech odległych europejskich krajów.

Agnieszka Więckowska
21 czerwca 2021, godz. 10:11
#Edukacja #Szkoła Podstawowa Nr 1

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry