bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Ubiegły rok w informacyjnej pigułce

Kluczowe dane z "Raportu o stanie Gminy Miasto Marki za rok 2020".

Liczy prawie 200 stron i podsumowuje działalność naszego samorządu w ubiegłym roku. Mowa o „Raporcie o stanie Gminy Miasto Marki za rok 2020”. To był dla wielu polskich samorządów trudny okres, bo niemal na wszystkich działaniach odciskała piętno pandemia koronawirusa. Jako miasto musieliśmy przemodelować priorytety i postawić mocny akcent na zwalczanie pandemii. Ale życie toczyło się dalej. I o tym mówi nasz raport za ubiegły rok. Z całością dokumentu można zapoznać się TUTAJ. Z raportu wyłuskaliśmy dla Państwa kilkanaście liczb, które w skrótowej formie opisują to, co się wydarzyło w 2020 r.

 

36,2 tys.

Tyle mieszkańców mieliśmy na koniec 2020 r. Ponad 52 proc. z nich stanowiła płeć piękna. Szybko rośniemy. Pięć lat temu liczba mieszkańców wynosiła 31,2 tys.

 

239,1 mln zł

tyle wyniosły ubiegłoroczne wydatki z budżetu miasta. Dochody  osiągnęły poziom 230,9 mln zł. Deficyt budżetu miasta wyniósł 8,2 mln zł (pierwotnie planowaliśmy go na 17,9 mln zł).

 

95,8 mln zł

Tyle wydaliśmy w ubiegłym roku na oświatę. To największa pozycja w naszym budżecie. Subwencja oświatowa od państwa pokrywa nasze wydatki edukacyjne w około jednej trzeciej, resztę dopłacamy z naszej wspólnej kieszeni.

 

2437

Tyle dzieci było objętych opieką przedszkolną. W porównaniu z 2019 r. ich liczba wzrosła o 6,8 proc.

 

3916

Tylu mieliśmy uczniów w publicznych szkołach podstawowych. W ciągu roku ich liczba urosła o 7,1 proc.  

 

58,7 mln zł

Tyle pieniędzy trafiło na konta mieszkańców Marek z tytułu programu rządowego „Rodzina 500+”. W porównaniu z 2019 r. kwota wypłat zwiększyła się o 30 proc.

 

20,9 mln zł

Tyle - jako samorząd miasta - wysupłaliśmy na inwestycje w ubiegłym roku. Do najważniejszych przedsięwzięć zakończonych lub zrealizowanych w 2020 r. były:

  • otwarcie Parku Wolontariuszy przy ul. Sportowej
  • uruchomienie drugiej Stacji Uzdatniania Wody przez Wodociąg Marecki
  • przebudowa ulic, w tym: inauguracja programu budowy nakładek asfaltowych oraz kompleksowa modernizacja ulicy Okólnej (na wysokości centrum logistycznego, na mocy porozumienia z miastem sfinansowana przez prywatnego operatora)

 

1,87 mln

Tyle metrów sześciennych wody wtłoczył do sieci Wodociąg Marecki. Do warszawskiej oczyszczalni Czajka odprowadził natomiast 1,76 mln m. sześc. ścieków. Liczba zwodociągowanych i skanalizowanych mareckich gospodarstw domowych na koniec 2020 r. przekraczała 13 tys.

 

8611

Tyle ton śmieci zmieszanych wywiozły firmy odpadowe. Na drugim miejscu, pod względem tonażu, były odpady zielone (3 666), a trzecim – plastikowe (984). W sumie z gospodarstw domowych i PSZOK odebraliśmy ponad 15,8 tys. ron odpadów...

TM
7 lipca 2021, godz. 08:00
#Miasto #Edukacja #Środowisko #Inwestycje

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry