bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Obwieszczenie starosty wołomińskiego

Postępowanie administracyjne o wydanie ZRID na ul. Pustelnicką

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

Starosta Wołomiński zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Zielonka, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Waldemara Jasielczuka, złożony w dniu 27.05.2021 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak: WAB.6740.14.28.2021 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 431260W ul. Pustelnickiej (na odcinku od drogi ekspresowej S8 do granicy miasta Zielonka) w Zielonce, wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej”.

Działki usytuowania obiektu:

  • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Zielonka w części (tłustym drukiem – numery działek w projektowanym pasie drogowym przeznaczone do przejęcia pod inwestycję, w nawiasach – numery działek po podziale):
  • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Gminy Zielonka:

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: sieci uzbrojenia terenu i innych dróg publicznych, w nawiasach – numery działek po podziale):

Działki niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego, na których przewidziano rozbiórkę obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania (tłustym drukiem – numery działek, na których przewidziano rozbiórkę, w nawiasach – numery działek po podziale):

  • ew. nr: 1/9, 7/1 (7/3, 7/4), 18/2, 32/1 (32/6, 32/7), 34/4 (34/5, 34/6) obręb 4-80-02, jedn. ewid. 143404_1, Zielonka,
  • ew. nr: 49/4, 95/4 obręb 04-11, jedn. ewid. 143402_1, Marki.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa (po uprzednim kontakcie telefonicznym – 22 346 11 66 w godzinach przyjęć interesantów), gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 375) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Powiat wołomiński
7 lipca 2021, godz. 14:11
#Inwestycje

Załączniki:

ul_pustelnicka.pdf

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry