bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

"Ślady stóp" zajęcia arteterapeutyczne

Fundacja Otwarte Serce złożyła wniosek o mały grant

W dniu 7 września 2021 r. w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta Fundacji Otwarte Serce dotycząca realizacji zadania publicznego pt. „Ślady stóp” – zajęcia arteterapeutyczne dla 20 osób młodzieży w wieku 12-19 lat.

Całkowity koszt zadania to 10 720,00 zł, z tego z dotacji 10 000,00 zł.

Każdy, w terminie do 21 września br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 lub korzystając z drogi elektronicznej (e-PUAP). Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać u Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pełna treść wniosku do pobrania w załączeniu.

CAF3/NGO
14 września 2021, godz. 13:03
#Miasto #Organizacje pozarządowe #CAF 3

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry