bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

XI edycja Programu Stypendialnego Miasta Marki

Zapraszamy do składania wniosków. Termin aplikowania minie 5 października tego roku.

W tym roku nasz samorząd przystąpi do realizacji XI edycji Programu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami naszego miasta. Jego celem jest wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów oraz studentów przez świadczenie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.

Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium przysługiwać będzie uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom, będącym stałymi mieszkańcami miasta Marki. Stypendium będzie przyznawane na okres 10 miesięcy w następujących kategoriach:

  • za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • za osiągnięcia w nauce dla studentów,
  • za osiągnięcia sportowe oraz dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów,
  • za osiągnięcia artystyczne oraz dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów.

Wnioski o stypendium mogą składać:

a) sami zainteresowani,

b) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

c) rady pedagogiczne bądź rady szkół,

d) dyrekcje szkół,

e) organizacje samorządowe i społeczne,

f)  władze klubów i organizacji sportowych.

Wniosek, którego wzór przedstawiamy w załączeniu, należy złożyć do Kancelarii Centrum Usług Wspólnych przy ul. Klonowej 7 w terminie do 5 października 2021 roku.

Jeśli do wniosku składane są kopie dokumentów ich zgodność z oryginałem można potwierdzić w Kancelarii Centrum Usług Wspólnych. Wówczas oryginał dokumentu należy okazać do wglądu przy składaniu wniosku.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów w ramach Programu, w tym formy, zakres  i tryb postępowania w tych sprawach  są określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XII/149/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki.

 

WPZ
22 września 2021, godz. 10:49
#Miasto #Edukacja

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry