bip.marki.pl facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Lokal w "aptecznej" do wynajęcia

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie

Gmina Miasto Marki - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Markach przy ul. Leopolda Lisa Kuli 3 zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego w tzw. kamienicy aptecznej przy Piłsudskiego 43.

Czas trwania najmu – 3 lata z możliwością przedłużenia.

Stawka wyjściowa czynszu wynosi  25,00 zł/m2 netto za miesiąc.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w Zakładzie Usług Komunalnych  w Markach przy ul. Leopolda Lisa Kuli 3 do dnia  20.12.2021 roku do godz. 12.00  z opisem  "Oferta na najem  lokalu  użytkowego o pow. 96,89 m2  usytuowanego w budynku przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 43 w Markach na okres 3 lat’’

O  wybraniu  oferty  zadecyduje zaproponowanie  najwyższej stawki czynszu, nie niższa  niż ustalona stawka wyjściowa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.12.2021 roku o godz. 12.30  w siedzibie Zakładu Usług  Komunalnych w Markach przy ul. Leopolda Lisa Kuli 3  pok. nr 2.

ZUK
30 listopada 2021, godz. 11:02
#Miasto #Zakład Usług Komunalnych

zdjecie

Menu

© Miasto Marki 05-270 Marki, Al. Piłsudskiego 95, 22 781 10 03

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa

skocz do góry