facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Finał negocjacji z Warszawą

opubl.:30 sierpnia 2013, godz. 12:46
tagi:Burmistrz, wybrane inwestycje, budowa kanalizacji, Wodociąg Marecki sp. z o.o.

Wspólne pertraktacje przedstawicieli MPWiK m.st. Warszawy i Wodociągu Mareckiego zakończyły się sukcesem,

Wspólne pertraktacje przedstawicieli MPWiK m.st. Warszawy i Wodociągu Mareckiego zakończyły się sukcesem, czyli podpisaniem umowy o długofalowej współpracy. Dla mieszkańców miasta Marki jest to bardzo ważny moment, ponieważ zostały uregulowane sprawy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do systemu MPWiK m.st. Warszawy.

W dniu 28 sierpnia 2013 r. w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie przy Pl. Starynkiewicza 5 miało miejsce uroczyste spotkanie, wieńczące zakończenie wspólnych negocjacji prowadzonych przez przedstawicieli  MPWiK w m. st. Warszawie i Wodociągu Mareckiego dotyczące przyszłej współpracy obu przedsiębiorstw.

Przedstawiciele Zarządu MPWiK m. st. Warszawy w osobach: Adam Chwieduk – Członek Zarządu, Grzegorz Wasilewski – Członek Zarządu oraz Kajetan Specjalski - Prezes Zarządu Wodociągu Mareckiego w obecności Pani Hanny Krajewskiej – Prezesa Zarządu MPWiK w m. st. Warszawie, Pana Janusza Werczyńskiego - Burmistrza Miasta Marki oraz przedstawicieli zespołów negocjacyjnych obu spółek podpisali szereg dokumentów, regulujących wiele spraw z przeszłości oraz wyznaczających w sposób jednoznaczny tryb współpracy przy zaopatrywaniu w wodę oraz odprowadzaniu ścieków.

Najważniejszym dokumentem było podpisanie wynegocjowanej nowej, korzystniejszej umowy o hurtowym odbiorze ścieków komunalnych z terenu miasta Marki za pomocą wybudowanego w ramach projektu unijnego systemu kanalizacji. Dzięki zastosowaniu urządzeń pomiarowych od dnia obowiązywania umowy tj. od 1 września 2013 r. Wodociąg Marecki będzie się rozliczał za rzeczywistą ilość ścieków odprowadzoną do systemu kanalizacji MPWiK w Warszawie.

Kolejnym ważnym dokumentem jest porozumienie o przejęciu – przekazaniu przez Wodociąg Marecki do eksploatacji przez MPWiK w m. st. Warszawie przewodów tłocznych kanalizacji sanitarnej na terenie Warszawy, odprowadzających w przeszłości ścieki z terenu miasta Marki. Obecnie ścieki odprowadzane są nowo wybudowanym kolektorem zakończonym układem pomiarowym ilości odprowadzanych ścieków.

Ostatni podpisany dokument to porozumienie w sprawie poprawy zaopatrzenia w wodę terenu Białołęki wschodniej w rejonach graniczących bezpośrednio z Markami. Określa jednoznacznie zasady ścisłej współpracy obu spółek i sposób regulacji umowy o dostarczanie wody przez Wodociąg Marecki dla odbiorców na terenach przygranicznych, przy tymczasowym braku infrastruktury wodociągowej MPWiK w m. st. Warszawie.

PM Wydział Spraw Społecznych UM Marki

  • fot. 0
  • fot. 1
  • fot. 2
  • fot. 3
  • fot. 4

 

generowano: 0.0140s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa