facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Nabór do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

opubl.:13 lutego 2017, godz. 16:23
tagi:Burmistrz, organizacje pozarządowe, Budżet Obywatelski

Burmistrz Miasta Marki zaprasza do udziału w pracach Zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

W skład zespołu wejdą przedstawiciele burmistrza, rady miasta, organizacji społecznych działających na terenie miasta oraz mieszkańcy.

Kandydatury mogą zgłaszać właściwe ciała statutowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Marki oraz pełnoletni mieszkańcy Marek niezrzeszeni w organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Marki. Zgłoszenia można dokonać do 15 lutego za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który zeskanowany należy przesłać drogą elektroniczną na adres zdecyduj@marki.pl lub w wersji papierowej złożyć w  kancelarii Urzędu Miasta Marki (parter, pokój 13). Każda organizacja pozarządowa może zgłosić do prac Zespołu jednego kandydata.

Członkowie Zespołu swoją pracę wykonują nieodpłatnie. Wyłonienie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dwóch mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 16 lutego 2017 r. o godzinie 1600 w sali ślubów Urzędu Miasta Marki.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego zostanie powołany zarządzeniem burmistrza na okres do 31 grudnia 2017 roku.

Zakres pracy zespołu obejmuje:

 1. Opiniowanie projektu uchwały rady miasta oraz zarządzeń burmistrza w sprawie zasad prowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego,
 2. monitorowanie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta,
 3. weryfikacja formalna zgłoszonych projektów,
 4. informowanie mieszkańców o pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych projektach oraz o powodach odrzucenia projektów,
 5. czuwanie nad prawidłowością przebiegu głosowania,
 6. przyjęcie i ogłoszenie wyników głosowania,
 7. ocena procesu wdrażania budżetu obywatelskiego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich kandydatur.

Formularz zgłoszeniowy dla mieszkańców

Formularz zgłoszeniowy dla organizacji pozarządowych

W 2016 roku w skład Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego wchodzili:

 • Jarosław Jaździk - przewodniczący (przedstawiciel NGO),
 • Joanna Sokołowska-Żuk (przedstawiciel NGO),
 • Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc (przedstawiciel rady miasta),
 • Tomasz Błędowski (przedstawiciel rady miasta),
 • Justyna Krakowska (mieszkanka),
 • Marcin Mielczarek (mieszkaniec),
 • Szczepan Ostasz (przedstawiciel burmistrza),
 • Paweł Pniewski (przedstawiciel burmistrza).

PP

 • fot. 0

 

generowano: 0.0135s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa