facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konsultacje zasad budżetu obywatelskiego

opubl.:19 marca 2015, godz. 18:31
tagi:Budżet Obywatelski

Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego przygotował projekt uchwały, która będzie rozpatrywana przez Radę Miasta na najbliższej sesji 25 marca.

Podczas trzech posiedzeń członkowie zespołu wypracowali proponowane zasady budżetu obywatelskiego w Markach. W porównaniu do pilotażowej edycji z 2013 roku zmieniło się wiele.

Prawo zgłoszenia propozycji zadania będą mieć mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia. Znacznie obniżono również wiek głosujących. Swój głos będzie mógł oddać każdy mieszkaniec, który ukończył 13 lat. Zespół uznał, że należy zaangażować młodzież w proces budżetu obywatelskiego. Skoro organizowane są młodzieżowe sesje rady miasta, dlaczego nie pozwolić młodym mieszkańcom głosować na pomysły, które często są bardzo zbliżone do tych, które przedstawiają podczas sesji?

Kolejną zmianą jest uwolnienie możliwości oddania głosu od meldunku. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia propozycji zadania i oddania głosu będzie zamieszkanie w Markach. Jest to ukłon w stronę osób, które z różnych względów nie mogą zameldować się w Markach, ale mieszkają w naszym mieście, angażują się w życie społeczne, czy też odprowadzają podatki do Urzędu Skarbowego w Wołominie.

Proponowane zadania będą musiały być ogólnodostępne, tzn. że nie będzie można zgłaszać zadań, z których, przykładowo, będą mogli skorzystać uczniowie wyłącznie jednej placówki oświatowej lub zawodnicy wyłącznie jednego z uczniowskich klubów sportowych, czy mieszkańcy zrzeszeni w konkretnej wspólnocie mieszkaniowej lub organizacji pozarządowej. Zadanie nie może także dotyczyć zakupu wyposażenia, remontów i inwestycji w jednostkach organizacyjnych miasta Marki (szkoły, biblioteka, ośrodek kultury). Wskazana lokalizacja realizacji zadania musi być własnością miasta.

Do 23 marca 2015 do godz. 16:00 mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi do treści projektu uchwały wypełniając formularz i przesyłając propozycje zmian na adres pawel.pniewski@marki.pl. Następnie uwagi przekazane zostaną Zespołowi ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Podjęcie uchwały przez radnych zaplanowane jest  25 marca podczas sesji Rady Miasta Marki.

Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały w formacie doc.

Treść projektu uchwały:

Pobierz PDF(0.9MB)

PP

  • fot. 0

 

generowano: 0.0136s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa