facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

MARECKI BUDŻET OBYWATELSKI W PIGUŁCE

opubl.:18 czerwca 2015, godz. 08:03
tagi:Budżet Obywatelski, Burmistrz

Burmistrz Miasta Marki rozpoczyna konsultacje społeczne w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydują o podziale 600 tys. zł.

ZASADY MARECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2016
Kto może zgłosić propozycję zadania

Każdy mieszkaniec Marek, który w momencie składania formularza ma ukończone 16 lat.
Propozycję zadania może zgłosić również grupa mieszkańców wypełniając jeden formularz.

W jaki sposób zgłosić propozycję zadania

Wypełniając formularz znajdujący się na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki oraz w miejscach, w których można zgłosić propozycję zadania.
Propozycja zadania musi zostać poparta podpisami co najmniej 25 mieszkańców Marek, którzy ukończyli 16 lat.
Osoby niepełnoletnie udzielające poparcia muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Pobierz formularz zgłoszenia propozycji zadania
formularz w formacie .doc
formularz w formacie .pdf
Kiedy i gdzie można zgłosić propozycję zadania

Od 17 do 30 czerwca 2015

Kancelaria Urzędu Miasta Marki,
Biblioteka Publiczna w Markach – filie w Pustelniku (ul. Pomnikowa 21) i Strudze (ul. Wczasowa 5),
Marecki Ośrodek Kultury im.Tadeusza Lużyńskiego (ul. Fabryczna 2),
w godzinach otwarcia ww. instytucji

Listownie na adres Urzędu Miasta Marki: al. marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski”
do 30 czerwca 2015 - decyduje data stempla pocztowego,

Mailowo na adres zdecyduj@marki.pl  -  należy przesłać wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz w formie zeskanowanego dokumentu,
Za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki  https://marki.eboi.pl)
do 30 czerwca 2015 do godz. 23:59

Ile środków jest do podziału

Pula środków zarezerwowanych do podziału w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego to 600.000 złotych.
Maksymalny koszt proponowanego zadania nie może być wyższy niż 150.000 złotych.

Czego mogą dotyczyć proponowane zadania

W ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego do realizacji mogą być proponowane zadania wynikające z zadań własnych gminy, a ich efekt musi być dostępny dla ogółu mieszkańców. Zadanie zgłoszone w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego nie może dotyczyć zakupu wyposażenia, wykonania remontów i inwestycji na terenie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta Marki.
Zadanie musi zostać wykonane w całości w 2016 roku.
W przypadku zadań wymagających lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić mienie Miasta Marki.
Mapa z zaznaczonymi nieruchomościami należącymi do miasta Marki

Kiedy odbędą się spotkania informacyjne z mieszkańcami

9 czerwca (wtorek), godz. 19:00, Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Duża 3,
12 czerwca (piątek), godz. 19:00, Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Okólna 14,
16 czerwca (wtorek), godz. 19:00, Zespół Szkół Nr 2, ul. Wczasowa 5

Kiedy i gdzie będzie można oddać głos

od 15 do 30 września 2015

Kancelaria Urzędu Miasta Marki,
Biblioteka Publiczna w Markach – filie w Pustelniku (ul. Pomnikowa 21) i Strudze (ul. Wczasowa 5),
Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego (ul. Fabryczna 2),
w godzinach otwarcia ww. instytucji

Listownie na adres Urzędu Miasta Marki: al. marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski”
do 30 września 2015 - decyduje data stempla pocztowego,

Mailowo na adres zdecyduj@marki.pl  -  należy przesłać wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę do głosowania w formie zeskanowanego dokumentu
Za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki  https://marki.eboi.pl)
do 30 września 2015 do godz. 23:59

W jaki sposób można oddać głos na zgłoszone propozycje zadań

Aby oddać głos należy wypełnić kartę do głosowania, wskazując nie więcej niż 3 projekty.
Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Marek, który w momencie głosowania ma ukończone 13 lat. Osoby niepełnoletnie do karty do głosowania muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego.

Kiedy znane będą wyniki głosowania

Wyniki konsultacji opublikowane zostaną 20 października 2015.

Przydatne kontakty:

w kwestiach formalnych
Sekretarz Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego
tel. 785 370 400, e-mail: zdecyduj@marki.pl

w kwestiach lokalizacji zadania
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowana Przestrzennego
tel. 22 781 10 03 wew. 300, e-mail: nieruchomości@marki.pl

w kwestiach możliwości realizacji zadania i jego kosztów
Wydział Infrastruktury
tel. 22 781 10 03 wew. 600 i 610, e-mail: inwestycje@marki.pl
Wydział Promocji i Rozwoju
tel. 22 781 10 03 wew. 910, e-mail: wpr@marki.pl
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
tel. 22 781 10 03 wew. 710, e-mail: srodowisko@marki.pl


PP

  • fot. 0

 

generowano: 0.0138s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa