facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Budżet obywatelski - zakwalifikowane projekty

opubl.:1 września 2015, godz. 00:05
tagi:Budżet Obywatelski

Zakończono weryfikację formalną zgłoszonych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego. W głosowaniu udział wezmą 24 wnioski.

W lipcu i sierpniu Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego we współpracy z urzędnikami mareckiego ratusza weryfikował zgłoszone propozycje zadań do realizacji w ramach środków zarezerwowanych dla budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Do podziału będzie 600 tys. złotych.

Wpłynęło 31 formularzy zgłoszonych przez mieszkańców Marek. 5 propozycji zadań zostało zweryfikowanych negatywnie. Dwa zadania dotyczące modernizacji ulicy Karłowicza nie wezmą udziału w głosowaniu, ponieważ droga posiada nieuregulowany stan prawny. Budowa chodnika na odcinku ulicy Spacerowej  od ul. Legionowej do ul. Długiej koliduje z wytyczoną trasą infrastruktury wodociągowej związanej z budową stacji uzdatniania wody w Strudze. Propozycja dotycząca utworzenia mareckiej sieci dostępu do internetu nie weźmie udziału w głosowaniu, ponieważ zadanie to jest w trakcie realizacji. 27 maja 2015 roku Rada Miasta Marki podjęła uchwałę w sprawie podjęcia działalności w przedmiocie usług telekomunikacyjnych. Natomiast propozycja organizacji zajęć dla mareckich seniorów jest zaplanowana jako kontynuacja projektu obywatelskiego "Aktywni Mieszkańcy 50+", który zwyciężył w głosowaniu w 2014 roku.

Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego podczas swoich prac zaprosił autorów propozycji zbliżonych zakresem działań do negocjacji w celu wypracowania wspólnych wniosków. Efektem negocjacji było, w dwóch przypadkach, porozumienie się autorów i złożenie wspólnych propozycji.  

24 sierpnia Zespół przeprowadził losowanie kolejności propozycji zadań na karcie do głosowania. Głosowanie rozpocznie się 15 września i potrwa do 30 września do północy. Swój głos będzie można oddać wrzucając kartę do głosowania do urn ustawionych w kancelarii Urzędu Miasta Marki, filiach Biblioteki Publicznej w Pustelniku i Strudze oraz w Mareckim Ośrodku Kultury im. T. Lużyńskiego. Kartę do głosowania można również wysłać pocztą na adres urzędu miasta, przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: zdecyduj@marki.pl lub za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki.

Spotkania z mieszkańcami na temat zgłoszonych propozycji zadań oraz przedstawienia zasad głosowania:
- 8 września, godz. 17:00 Pałac Briggsów, Al. Piłsudskiego 96,
- 10 września, godz. 18:00 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Duża 3,
- 14 wrzesnia, godz. 18:00 Zespół Szkół Nr 5, ul. Wczasowa 5.

Pełne opisy zakwalifikowanych wniosków wraz z kartą do głosowania dostępne będą na stronie www.marki.pl od poniedziałku 7 września, a także od 15 września w miejscach, gdzie będzie można oddać swój głos.

Lista zweryfikowanych propozycji zadań:

 

 

Pobierz PDF(0.5MB)

  • fot. 0

 

generowano: 0.0153s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa