facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Budżet obywatelski - zaczynamy!

opubl.:9 marca 2017, godz. 13:38
tagi:Burmistrz, Rada Miasta, organizacje pozarządowe, Budżet Obywatelski

Jak przyciągnąć do głosowania młodzież? Jak lepiej wypromować projekt? - nad tym m.in. dyskutowali mieszkańcy i samorządowcy.

Wczoraj wieczorem odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. To inicjatywa, dzięki której mieszkańcy mogą zgłosić projekty, które następnie zostaną ocenione w głosowaniu przez wszystkich mieszkańców Marek. Do rozdysponowania w ubiegłym roku było 600 tys. zł.

Burmistrz Jacek Orych, który zainaugurował wczorajsze spotkanie, poinformował jego uczestników o wdrażaniu w życie projektów z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego – m.in. o ocenie ofert w przetargu na siłownie plenerowe i przygotowaniach do postępowania wyboru wykonawców miejsca spotkań i rekreacji przy Sportowej.

Zadaniem zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, Rady Miasta oraz burmistrza, jest zadbanie o prawidłowy przebieg projektu. To m.in. koordynacja akcji informacyjno-edukacyjnej, ostateczne zatwierdzenie wniosków obywateli, czuwanie nad prawidłowością głosowania i końcowa ocena. Do ważnego zadania zespołu należy też weryfikacja i wprowadzenie koniecznych zmian w regulaminie budżetu obywatelskiego.

W skład zespołu wchodzą Paulina Borzecka (Fundacja Marecki Klub Kobiet z Pasją), Henryka Kruszewska (Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów), Helena Komorowska i Paweł Porębski (przedstawiciele mieszkańców), Jarosław Jaździk i Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc (radni) oraz Tadeusz Markiewicz i Paweł Pniewski (przedstawiciele burmistrza). W głosowaniu na przewodniczącą wybrano Paulinę Borzecką.

Wczorajsza dyskusja koncentrowała się m.in. na kwestii zaangażowania młodzieży. W poprzedniej edycji można było zgłaszać projekty klasyfikowane potem do czterech kategorii. Członkowie zespołu zastanawiali się, czy nie wprowadzić oddzielnej kategorii - tylko dla młodych ludzi, z oddzielnym budżetem. Rozmawiali też o wzmocnieniu promocji budżetu obywatelskiego oraz uszczegółowieniu regulaminu. O ustaleniach na bieżąco będziemy informowali na stronie ratusza.

WPK

  • fot. 0

 

generowano: 0.0137s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa