facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wycinka drzew w lasach nadal po staremu!

opubl.:15 marca 2017, godz. 12:39
tagi:ochrona środowiska, gospodarka odpadami

Prowadzenie gospodarki leśnej, w tym wycinki drzew w lasach, regulują przepisy ustawy o lasach

W sprawach wycinki drzew w lasach należy zwracać się właściwego leśniczego lub do Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Leśniczy Lech Stępniewski

dyżur w czwartek w godzinach 800 – 1000

tel. 605 441 412

Na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, zezwalającym na dowolną wycinkę drzew na działkach należących do osób fizycznych, w przypadku gdy wycinka jest niezwiązana z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie można wycinać drzew z gruntów leśnych!

UWAGA:
W dalszym ciągu obowiązują przepisy dot. kar za usuwanie drzew bez zezwolenia, jeśli jest ono wymagane, określone w art. 88 ustawy o ochronie przyrody.
Naruszenie innych zakazów związanych z ochroną przyrody podlega karom określonym m.in. w art. 127, 131 ustawy o ochronie przyrody oraz w art. 187 Kodeksu karnego, art. 158 Kodeksu wykroczeń i in. Odpowiedzialność za wycinkę drzewa spoczywa na osobie, która dokonuje wycinki lub ją zleca.

Pamiętajmy: drzewa produkują tlen, oczyszczają powietrze, tworzą mikroklimat, regulują gospodarkę wodną w gruncie, są siedliskiem wielu innych organizmów, izolują od hałasu i pyłu, ozdabiają nasze otoczenie…
Zawsze, kiedy drzewa zagrażają bezpieczeństwu lub uniemożliwiają zagospodarowanie działki zgodnie z jej przeznaczeniem - nawet po zmianie przepisów, będą mogły być usuwane, zgodnie z tymi przepisami!

źródło: Starostwo Powiatowe w Wołominie

WOŚ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0136s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa