facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Obwieszczenie starosty wołomińskiego

opubl.:20 kwietnia 2017, godz. 07:50
tagi:komunikaty, komunikacja

Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu postępowania dotyczącego inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Drewnicka"

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.)

Starosta Wołomiński zawiadamia o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, złożony w dniu 21 lutego 2017 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.9.2017 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Drewnickiej w Ząbkach na odcinku od działki ew. nr 71/1 oraz 71/14 obręb 01-02 do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego”.

Działki usytuowania obiektu:

  • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach – numery działek po podziale):

-        ew. nr: 8/12 (8/20, 8/21), 85/9 (85/15, 85/16), 85/12 (85/17, 85/18), 4/3 (4/5, 4/6), 4/4 (4/7, 4/8), 5/1 (5/5, 5/6), 5/2 (5/7, 5/8), 6/1 (6/14, 6/15) w obrębie 0002, 01-02, jednostka ew. 143403_1- Ząbki,

  • w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego w całości:

-        ew. nr: 147/4, 148/2, 149/2, 146/3 w obrębie 0058, 5-15, jednostka ew. 143402_1- Marki,

-        ew. nr: 1/5, 2/2, 73/6, 1/1, 6/8, 1/2, 85/11 w obrębie 0002, 01-02, jednostka ew. 143403_1- Ząbki,

  • w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Powiatu Wołomińskiego, niepodlegające przejęciu:

-        ew. nr: 1/14, 35/10, 35/12, 73/5 w obrębie 0002, 01-02, jednostka ew. 143403_1- Ząbki,

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:

-        ew. nr: 85/3 w obrębie 0002-01-02, jednostka ew. 143403_1- Ząbki.

Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów  tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

WPK

  • fot. 0

 

generowano: 0.0134s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa