facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Oferta realizacji zadania

opubl.:6 lipca 2017, godz. 14:58
tagi:organizacje pozarządowe, dotacje

Mały grant UKS ′SALTO"

Uczniowski Klub Sportowy ''SALTO'' w dniu 30 czerwca 2017 roku złożył w trybie, o którym mowa w § 12.1. uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, wniosek o przyznanie dotacji na realizację projektu pod nazwą: ''Zgrupowanie szkoleniowe zawodników UKS SALTO MARKI”.
Każdy, w terminie do dnia 13 lipca br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki tel. (22) 781 10 03 wew. 205.

Pełna treść wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0140s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa