facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Otwarty Konkurs Ofert

opubl.:7 lipca 2017, godz. 16:30
tagi:organizacje pozarządowe, Ośrodek Pomocy Społecznej

z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Burmistrz  Zarządzeniem Nr 0050.93.2017 z dnia 7 lipca 2017 roku ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin składania ofert upływa 28 lipca 2017 roku.

Pełna treść ogłoszenia i zasady konkursu do pobrania w PDF poniżej.

Pobierz PDF(3.5MB)

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0138s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa