facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Inwestycja z zewnętrznym dofinansowaniem

opubl.:11 lipca 2017, godz. 15:34
tagi:Burmistrz, dotacje, ochrona środowiska, inwestycje

Wyremontujemy rowy przy ul. Dzikiej, Wilczej, Sowińskiego i Lisiej.

7 lipca podpisaliśmy umowę z wybraną w przetargu firmą Drew-Kos Dariusz Różycki na remont rowów R-7, R-7-1, R-7-1-1. Wartość umowy to 635.883,59 zł brutto. Dzięki temu wyremontujemy rowy przy ul. Dzikiej, Wilczej, Sowińskiego i Lisiej. Inwestycja jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Oto zadania wykonawcy:
1) ukształtowanie profilu podłużnego oraz przekroju poprzecznego odcinków odkrytych rowów objętych dokumentacją projektową,
2) umocnienie odcinków odkrytych, objętych dokumentacją projektową, dna rowu płytami chodnikowymi na podsypce piaskowej oraz skarp rowów ażurowymi płytami typu EKO na geowłókninie,
3) umocnienia ekopłytą oraz korekta niwelety odcinków odkrytych:
                a) rów R-7: 478 m,
                b) rów R-7-1: 645 m,
                c) rów R-7-1-1: 165 m,
4) remont przepustów na rowie R-7-1 o łącznej długości 134 m,
5) prace odmuleniowe:
                a) odmulenie dna rowu o szerokości 0,50 m: 1331 m,
                b) odmulenie rurociągów fi 0,50 m: 120 m,
                c) odmulenie rurociągów fi 0,60 m: 203 m,
                d) odmulenie rurociągu fi 0,45x0,75: 65 m.

Prace mają zostać wykonane do 30 września 2017 roku.

Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych R-7, R-7-1, R-7-1-1 w mieście Marki (etap II) dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

www.wfosigw.pl

 

WOŚ

  • fot. 0
  • fot. 1

 

generowano: 0.0176s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa