facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Oferta w formie małego grantu

opubl.:14 lipca 2017, godz. 16:01
tagi:organizacje pozarządowe

Realizacja warsztatów profilaktycznych przez Fundację Otwarte Serce.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Marki poza trybem otwartych konkursów ofert.

Fundacja Otwarte Serce w dniu 14 lipca 2017 złożyła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego o przyznanie dotacji na realizację projektu pod tytułem: Wakacyjne innowacje.

Wszelkie uwagi do omawianej oferty należy kierować pisemnie na adres siedziby Urzędu Miasta Marki, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, w terminie do 21 lipca 2017 r. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki. 

TREŚĆ OFERTY:

Pobierz PDF(1.9MB)

PP

  • fot. 0

 

generowano: 0.0139s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa