facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Informacja w sprawie inwestycji przy Okólnej

opubl.:4 sierpnia 2017, godz. 13:09
tagi:inwestycje, drogi

Ratusz negocjuje współfinansowanie budowy dróg i kanalizacji deszczowej przez prywatnego partnera.

W związku z pojawiającymi się w internecie nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi inwestycji firmy HE Marki 1 (Hillwood Polska), informujemy Państwa, że:

1. Pozwolenie na budowę wydało Starostwo Powiatowe w Wołominie, a nie Urząd Miasta Marki (Burmistrz Miasta Marki). Starostwo Powiatowe wydało decyzję na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Został on uchwalony w 2003 r. MPZP zakłada w tym rejonie lokalizację inwestycji przemysłowych. Warto dodać, że od lat 70. w tej części miasta zlokalizowane są inwestycje o właśnie takim charakterze i od wielu lat funkcjonują firmy produkcyjne oraz usługowe.

2. Urząd Miasta Marki prowadzi zaawansowane rozmowy z inwestorem na temat jego zaangażowania finansowego w poprawę ogólnodostępnej infrastruktury drogowej. Pierwszym celem jest kompleksowa przebudowa ulicy Okólnej (od Słonecznej do Bielówek). Powstaną tu: nowa nawierzchnia asfaltowa, droga rowerowa, chodniki, oświetlenie i pętla autobusowa z parkingiem dla samochodów osobowych. Wybudowanie pełnej infrastruktury i likwidacja poboczy uniemożliwi parkowanie samochodów ciężarowych wzdłuż ulicy Okólnej i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu (przede wszystkim pieszych i rowerzystów). Koszty tej inwestycji w pełni ma pokryć inwestor.

Drugim celem jest kompleksowe odwodnienie tego terenu – zarówno przemysłowego jak i tego, który jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Urząd Miasta negocjuje udział inwestora w tej inwestycji.

Trzecim celem Urzędu Miasta jest przebudowa ulicy Słonecznej, która uwzględnia skrzyżowanie z Aleją Marszałka Piłsudskiego. Do współfinansowania inwestycji ratusz zamierza zaprosić firmy, których działalność wymaga stosowania transportu ciężarowego.

Pragniemy dodać, że ruch do istniejących od wielu lat zakładów i planowanego centrum logistycznego będzie odbywać się Aleją Marszałka Piłsudskiego, Słoneczną i Okólną (od Słonecznej do Bielówek).

3. Urząd Miasta podtrzymuje zamiar przebudowy Alei Marszałka Piłsudskiego. Ratusz rozmawia w tej sprawie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Otwarcie obwodnicy spowoduje wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego, co przyniesie ogromną ulgę mieszkańcom. Oczywiście pozostanie ruch ciężarowy do obsługi przedsiębiorstw, działających na terenie miasta (część z nich działa od wielu lat na naszym terenie).

Warto dodać, że Marki są miastem, w którym przybywa zarówno mieszkańców (ostatnie badania GUS mówią o wysokim dodatnim saldzie migracji do naszego miasta) jak i firm – przemysłowych i usługowych. Plany przebudowy Alei Piłsudskiego zakładają jednak maksymalne uspokojenie ruchu (m.in. poprzez meandrowanie). Docelowo ma być to typowo miejska ulica, a nie droga tranzytowa jak obecnie.

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0140s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa