facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Budżet Obywatelski-zweryfikowana lista zadań

opubl.:8 września 2017, godz. 09:02
tagi:Budżet Obywatelski

Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego dokonał weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań i wylosował numery na karcie do głosowania.

W minioną środę odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego w sprawie zatwierdzenia listy propozycji zadań, jakie w tym roku zgłosili mieszkańcy do realizacji. Członkowie zespołu reprezentujący organizacje pozarządowe, mieszkańców, radę miasta i burmistrza, po zapoznaniu się z wyjaśnieniami pracowników urzędu, którzy przez wakacje weryfikowali możliwość realizacji zadań, podjęli decyzję o zakwalifikowaniu do głosowania 14 zadań spośród 19 zgłoszonych przez mieszkańców.

Kilka zadań wymagało korekty kosztorysu, co zostało uzgodnione z autorami zadań. W tym roku zespół zaproponował połączenie dwóch podobnych wniosków dotyczących budowy i modernizacji placów zabaw w Strudze, na co zgodzili się autorzy. Dzięki temu powstała jedna wspólna propozycja. 4 zadania zostały zweryfikowane negatywnie, w związku z brakiem możliwości ich realizacji w 2018 roku.

Zespół wylosował także kolejność zadań na karcie do głosowania.

Poniżej przedstawiamy listę zweryfikowanych zadań:

PROPOZYCJE ZADAŃ ZWERYFIKOWANE POZYTYWNIE

KULTURA, EDUKACJA, EKOLOGIA

Lp.

Nazwa

Autorzy

Koszt

1

Wakacje ze sztuką – warsztaty wokalno-aktorskie dla młodzieży

Agnieszka Lużyńska radna.luzynska@marki.pl

35.000 zł

2

Moje Marki w moim sercu, czyli granie i e-odkrywanie naszej Małej Ojczyzny

Arkadiusz Werelich

werelicharkadiusz@gmail.com

85.000 zł

3

Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Szkolnej i przyległych. Stacja naprawcza rowerów przy ulicy Szkolnej

Jarosław Jaździk

ordenski@gmail.com

 35.000 zł

4

Stacja kontroli jakości powietrza w Markach

 Tomasz Waś
smogwmarkach@outlook.com

14.000 zł

5

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej „zrób coś dla życia i zostań bohaterem – pomagam, bo umiem”

Maciej Krajewski

maciejkr@o2.pl

35.000 zł

6

Kulturalna Struga i Pustelnik – cykl plenerowych wydarzeń kulturalnych

Urszula Paszkiewicz

Przemysław Lis

Dariusz Pietrucha bislord@interia.pl

58.000 zł

7

Markowe Lato – przegląd teatrów ogródkowych

Jolanta Sowińska j.sowinska15@gmail.com

66.600 zł

SPORT REKREACJA

1

Mareccy seniorzy w drodze – cykl wycieczek krajoznawczych

Maria Borysewicz

Maria.borysewicz@gmail.com

17.000 zł

2

Miejsce do grillowania za Kwitnącym Osiedlem (warunkiem realizacji jest uzyskanie zgody starosty wołomińskiego na dysponowanie wskazanym gruntem przez Miasto Marki)

Marcin Dąbrowski

marcin-dabrowski@tlen.pl

130.000 zł

3

Sportowe Marki – ćwiczenia dla mieszkańców na otwartych siłowniach plenerowych

Arkadiusz Werelich

werelicharkadiusz@gmail.com

42.000 zł

4

Modernizacja placu zabaw przy Wrzosowej oraz budowa integracyjnego placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza

Honorata Grześkiewicz-Godlewska

honoratagodlewska@gmail.com

Urszula Paszkiewicz

Przemysław Lis

Dariusz Pietrucha

bislord@interia.pl

150.000 zł

5

Budowa siłowni zewnętrznej w okolicach Parku Miejskiego przy Pałacyku Briggsów

Marianna Moczulska

marmoczulska@gmail.com

Katarzyna Chilinska-Smoleń

150.000 zł

INNE

1

Źródełka Markowej Wody – dostęp do wody pitnej w przestrzeni publicznej

Ada Gajek

adzik.pl@interia.pl

150.000 zł

2

Zakup wyposażenia na wydarzenia miejskie i imprezy sportowe

Jarosław Jaździk

ordenski@gmail.com

140.000 zł

PROPOZYCJE ZADAŃ ZWERYFIKOWANE NEGATYWNIE

Spacer po linie na Spacerowej (kategoria sport, rekreacja)
Autor: Honorata Grześkiewicz-Godlewska, koszt 150.000 zł

Na wskazanej działce zaplanowano budowę stacji uzdatniania wody Wodociągu Mareckiego sp. z o.o., w związku z czym, budowa placu zabaw przy Spacerowej jest niemożliwa. Miasto nie dysponuje inną nieruchomością w okolicy, na której można zlokalizować plac zabaw.

Budowa chodnika w ul. Bandurskiego od Biedronki do Al. Piłsudskiego z przebudową kanalizacji deszczowej (kategoria infrastruktura drogowa)
Autorzy: Jakub Jakubasik, Paweł Pniewski, koszt 150.000 zł

Przed wykonaniem chodnika konieczne jest wybudowanie kanalizacji deszczowej na wskazanym odcinku, w związku z czym koszt zadania przewyższy kwotę przeznaczoną w budżecie obywatelskim.

Wykonanie nakładki asfaltowej z frezowaniem na ulicy Wołodyjowskiego (kategoria infrastruktura drogowa)
Autor: Katarzyna Dwornikiewicz, koszt 150.000 zł

Na wskazanej ulicy brak jest własności gruntów na niektórych odcinkach pasa drogi, co uniemożliwia jej modernizację, konieczne jest także wykonanie instalacji odwodnieniowej, co przewyższy kwotę przeznaczoną w budżecie obywatelskim.

#zróbmysobieLeśną – projekt modernizacji ulicy Leśnej (kategoria infrastruktura drogowa)
Autor: Sławomir Mateuszczyk, koszt 150.000 zł

W związku z brakiem własności gruntów na niektórych odcinkach konieczne jest uruchomienie procedury wydania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) przez starostę wołomińskiego, co uniemożliwi zakończenie realizacji zadania w 2018 roku. Z przyczyn technicznych, obecnie brak jest możliwości wykonania projektu kanalizacji deszczowej na odcinku 2/3 ulicy z racji braku możliwości odprowadzenia wód opadowych.

Głosowanie odbędzie się w dniach 15-30 września br.

PP

  • fot. 0
  • fot. 1

 

generowano: 0.0073s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa