facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Dzień Edukacji Narodowej

opubl.:13 października 2017, godz. 10:10
tagi:Burmistrz, edukacja

Życzenia od burmistrza z okazji Dnia Nauczyciela

Marki, 14  października 2017 roku

 

                                                   Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy

                                         Szkół i Przedszkoli Miasta Marki 

Szanowni Państwo,

W Dniu Edukacji Narodowej myśli i życzenia wielu ludzi kierują się w stronę szkoły i nauczycieli. Z okazji  święta wszystkich Pracowników Oświaty, na Państwa ręce składam  najlepsze życzenia, wyrazy uznania i  wdzięczności.
Na Nauczycielach i Wychowawcach spoczywa szczególna odpowiedzialność. Dzięki Państwa wysiłkom Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności. Poznają wzorce postępowania, które pozwalają im przejść przez życie, nie tracąc z oczu drugiego człowieka. Wdzięczny jestem za podejmowany trud. Życzę, by był on nagradzany sukcesami Waszych podopiecznych, ich serdecznością i uśmiechem.

Pracownikom administracji i obsługi szkolnej, którzy wspomagają placówki w ich prawidłowym funkcjonowaniu dziękuję  za ofiarność i sumienną pracę.

Zapewniam o stałej trosce, jaką ogarniam marecką oświatę w działalności samorządowej i odpowiedzialności za efektywne wdrożenie reformy systemu edukacji.  Będę kontynuować  starania  w stworzeniu Państwu, naszym Uczniom oraz Wychowankom coraz lepszych warunków nauki i pracy.

Życzę Wszystkim realizacji swoich życiowych planów, samych sukcesów, powodzenia zarówno w pracy jak i w życiu osobistym.

 

Burmistrz Miasta Marki 

                                                                                                                           Jacek Orych 

 

 

 

 

                                                                                              

 

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0139s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa