facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Zamelduj się poprzez internet

opubl.:9 stycznia 2018, godz. 13:03
tagi:Urząd Miasta, Burmistrz

Nie musisz fatygować się do urzędu, by złożyć wniosek o meldunek.

Często zabiegani, nie mamy głowy ani czasu, by poświęcać czas na niektóre formalności. Na szczęście z pomocą przychodzi internet. Od Nowego Roku mamy nową funkcjonalność – możliwość złożenia wniosku o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy za pośrednictwem systemu epuap.gov.pl lub strony obywatel.gov.pl

Żeby tak zrobić, trzeba dysponować profilem zaufanym, podpisem elektronicznym bądź zalogować się za pomocą bankowości elektronicznej wybranych banków. Co ważne, nie musimy fatygować się do ratusza.

- Państwo oszczędzają w ten sposób czas, my zyskujemy nowych mieszkańców, a wraz z nimi udział w podatku PIT. Od wielu lat Marki prowadzą akcję, zachęcającą do wskazania naszego miasta w rozliczeniach z urzędem skarbowym. Jej efekty znakomicie będzie widać w tym roku. Szacujemy, że dochody gminy z PIT sięgną prawie 48,4 mln zł. To znakomicie poprawia możliwości inwestycyjne – podkreśla Jacek Orych, burmistrz Marek.

Pierwszym krokiem w elektronicznym zameldowaniu jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie epuap.gov.pl

Niezbędne są do niego również załączniki:

„Jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — dołącz do formularza jeden z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład: umowa cywilnoprawna, umowa najmu, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu,

Jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego: oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu, dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany” – czytamy na stronie epuap.gov.pl  

Po wysłaniu wniosku następuje jego weryfikacja. Jeśli jest pozytywna, dochodzi do zameldowania. Jeśli brakuje dokumentów, wnioskujący otrzymuje wezwanie do ich uzupełnienia.

Uwaga! Usługa zameldowania jest  bezpłatna. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:

na pobyt stały — jest  bezpłatne,

na pobyt czasowy — opłata skarbowa wynosi 17 zł.

ZMIANA ZAMELDOWANIA NIE WYMAGA WYMIANY DOWODU OSOBISTEGO!

Warto dodać, że Marki są miastem, w którym dynamicznie zwiększa się liczba mieszkańców. Na koniec 2016 r. mieliśmy zameldowanych na pobyt stały prawie 29,8 tys. osób, na koniec 2017 r. – prawie 30,7 tys. W rankingu polskich miast wypadamy naprawdę znakomicie. Według GUS, dodatnie saldo za 2016 r. wyniosło 849 osób. Wyprzedzają nas jedynie Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Piaseczno, Żukowo i Komorniki.

TM

  • fot. 0

 

generowano: 0.0138s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa