facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Pierwsze potwierdzone przypadki ASF w Markach

opubl.:10 stycznia 2018, godz. 10:34
tagi:ochrona środowiska, komunikaty, bezpieczeństwo

W ubiegłym tygodniu znaleziono w naszym mieście dwa padłe dziki.

Po pobraniu próbek przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i przebadaniu przez instytut w Puławach, okazało się, że znalezione w ubiegłym tygodniu dwie sztuki padłych dzików były zarażone wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Dziki zostały natychmiast poddane utylizacji.

Biorąc powyższe pod uwagę pragniemy poinformować, że

afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE dziki i świnie.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Przez "dziki padłe" należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?
  • jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich znalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);
W związku z zagrożeniem ASF:
  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

 

Obecnie (stan na dzień 10.01.2018 r.) Marki znajdują się na Obszarze Ochronnym (kolor żółty na mapie ASF w Polsce). Oznacza to, że:

Przemieszczanie świń w obrębie strefy „żółtej” i poza nią do innych obszarów na terytorium Polski możliwe jest między gospodarstwami i do zakładów uboju. Nie ma wymogu przeprowadzania badań laboratoryjnych. Świnie przemieszczane w obrębie strefy jak i poza nią muszą posiadać świadectwo zdrowia i badanie kliniczne nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem do uboju.

Co do zasady mięso po uboju w rzeźni znajdującej się poza obszarem stref objętych restrykcjami znakowane jest znakiem owalnym, a jego dystrybucja możliwa jest do wszystkich krajów trzecich i wszystkich państw członkowskich (z zachowaniem nakazów w nich obowiązujących).

OPIS STREF ASF

Pobierz PDF(0.2MB)

WOŚ

  • fot. 0
  • fot. 1

 

generowano: 0.0139s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa