facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Nabór do Zespołu ds. budżetu obywatelskiego

opubl.:12 stycznia 2018, godz. 10:14
tagi:Budżet Obywatelski

Burmistrz Miasta Marki zaprasza do udziału w pracach Zespołu ds. budżetu obywatelskiego.

W skład zespołu wejdą przedstawiciele burmistrza, rady miasta, organizacji społecznych działających na terenie miasta oraz mieszkańcy.

Kandydatury mogą zgłaszać właściwe ciała statutowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Marki oraz pełnoletni mieszkańcy Marek niezrzeszeni w organizacjach pozarządowych działających na terenie miasta Marki. Zgłoszenia można dokonać do 25 stycznia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który zeskanowany należy przesłać drogą elektroniczną na adres zdecyduj@marki.pl lub w wersji papierowej złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Marki. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić do prac Zespołu jednego kandydata.

Członkowie Zespołu swoją pracę wykonują nieodpłatnie. Wyłonienie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dwóch mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, które odbędzie się 26 stycznia 2018 r. o godzinie 1200 w sali ślubów Urzędu Miasta Marki.

Zakres pracy zespołu obejmuje:

 1. Opiniowanie projektu uchwały rady miasta oraz zarządzeń burmistrza w sprawie zasad prowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego,
 2. monitorowanie akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców miasta,
 3. ostateczne zatwierdzenie weryfikacji formalnej zgłoszonych projektów dokonanej przez właściwych merytorycznie pracowników urzędu,
 4. czuwanie nad prawidłowością przebiegu głosowania,
 5. przyjęcie i ogłoszenie wyników głosowania,
 6. ocena procesu wdrażania budżetu obywatelskiego,
 7. dbanie o prawidłowy przebieg konsultacji społecznych w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Marki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich kandydatur.

Zespół ds. budżetu obywatelskiego zostanie powołany zarządzeniem burmistrza na okres do 31 grudnia 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy dla mieszkańca
Formularz zgłoszeniowy dla przedstawiciela organizacji pozarządowej

W 2017 roku w skład Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego wchodzili:

 • Paulina Borzecka - przewodnicząca (przedstawiciel NGO),
 • Henryka Kruszewska (przedstawiciel NGO),
 • Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc (przedstawiciel rady miasta),
 • Jarosław Jaździk (przedstawiciel rady miasta),
 • Helena Komorowska (mieszkanka),
 • Paweł Porębski (mieszkaniec),
 • Tadeusz Markiewicz (przedstawiciel burmistrza),
 • Paweł Pniewski (przedstawiciel burmistrza),

 

UWAGA, NABÓR PRZEDŁUŻONO DO 30 STYCZNIA, DO GODZ. 12:00.

PP

 • fot. 0

 

generowano: 0.0135s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa