facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Konsultacje społeczne Sejmiku Woj. Maz.

opubl.:8 lutego 2018, godz. 13:00
tagi:komunikaty, komunikacja

Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, któego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne.

Sejmik Województwa Mazowieckiego zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa.

Poniżej obwieszczenie w przedmiotowej sprawie.

Pobierz PDF(0.3MB)

WOŚ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0163s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa