facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Karta Dużej Rodziny

opubl.:9 kwietnia 2018, godz. 09:56
tagi:komunikaty, Marecka Karta Dużej Rodziny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje - proszę o zapoznanie się z treścią

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Jest to pierwszy w Polsce e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych.

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej ma wiele zalet - przede wszystkim członkowie rodzin wielodzietnych nie muszą czekać kilku tygodni na wyprodukowanie Kart, jak to ma miejsce w przypadku Kart w formie tradycyjnej (plastikowych). Karty w formie elektronicznej udostępniane są swoim posiadaczom  w przeciągu kilku  minut od  momentu, w którym użytkownik SI KDR pozytywie rozpatrzy wniosek i wyśle zamówienie na Karty. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać nie tylko swoje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny; co jest bardzo, przydatne w przypadku, gdy cała rodzina korzysta z oferty Partnera Karty Dużej Rodziny jednocześnie - nie ma już konieczności szukania przez wszystkich członków rodziny plastikowych  Kart, wystarczy, że jedna osoba  na swoim telefonie pokaże Karty wszystkich osób. Ponadto aplikacja umożliwiająca korzystanie Karty w formie elektronicznej (mKDR) umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji. Aplikacja mKDR jest cały czas udoskonalana, w najbliższym czasie  planowane jest uruchomienie w niej  nowej funkcjonalności - powiadomień dla posiadaczy Kart, dzięki którym dowiedzą się o nowych Partnerach Karty, czy ciekawych ofertach.

Karta  Dużej  Rodziny    w   formie   elektronicznej   jest   zatem   bardzo  atrakcyjnym narzędziem w znacznym stopniu ułatwiającym rodzinom wielodzietnym  korzystanie z przysługującym im zniżek. Przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (dla nowej rodziny lub dla nowego członka rodziny), o przyznanie  nowej  Karty  dla  członka  rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem lub o wydanie duplikatu  Karty wnioskodawca powinien być zachęcany przez urzędnika przyjmującego  ten  wniosek  do ubiegania się od razu o obie formy Karty, w szczególności, że wnioskowanie od razu o obie formy Karty wiąże się z brakiem obowiązku ponoszenia opłaty za  domówienie drugiej  formy Karty. Zwolnieni z opłaty są również ci członkowie  rodzin  wielodzietnych,  dla  których  wniosek o Kartę Dużej  Rodziny został  złożony  przed 1 stycznia 2018 r. i dla których  wniosek o domówienie Karty Dużej Rodziny  w formie  elektronicznej zostanie  złożony  najpóźniej 31 grudnia 2019 r.

Wnioskowanie o Kartę elektroniczną nie jest trudne. Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla­ świadczeniobiorcow/rodzina/karta oraz https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z­ dzieckiem/karta-duzej-rodziny/ znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania           o  Kartę Dużej Rodziny  w. formie elektronicznej. Ponadto  w Biuletynie  Informacji Publicznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z­ dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodzihy-lub-wydanie-duplikatu/ znajduje  się plik zawierający   objaśnienia   do   wniosku,  a  także  plik  zawierający   instrukcję  wypełnienia załącznika wniosku ZKDR-04 Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną  na  swoich  urządzeniach  mobilnych.  Bardzo  proszę  o  zapoznanie  się  z  tymi dokumentami  przez  osoby  przyjmujące  wnioski  o  Kartę  Dużej  Rodziny,  aby  mogły jak najlepiej pomóc osobom wnioskującym o Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Bardzo proszę również o zachęcanie członków rodzin wielodzietnych do korzystania z   możliwości   złożenia   wniosku   o   Kartę   Dużej   Rodziny   w   formie   elektronicznej, za  pośrednictwem  Portalu   Informacyjno-Usługowego   Emp@tia.   Wypełnienie   wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem PIU Emp@tia zajmuje znacznie mniej czasu, niż  w  formie  tradycyjnej,  w  szczególności,  gdy  wniosek  dotyczy  jedynie  domówienia   Kart elektronicznych dla osób, które posiadają już Karty tradycyjne. Dla takich osób uruchomiony został uproszczony tryb składania wniosku. Informacje o składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny  za pośrednictwem  PIU EMp@tia  można  znaleźć  na stronie  Ministerstwa Rodziny, Pracy  i  Polityki  Społecznej  pod  adresem: http_s://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/. Należy pokreślić, że promowanie składania wniosków drogą elektroniczną wiąże się z korzyściami również po stronie gminy,  bowiem  użytkownik  SI KDR nie musi poświęcać czasu na przepisywanie do systemu teleinformatycznego danych podanych przez wnioskodawcę -  system sam uzupełnia te dane z wniosku.

Zwracam  się  do  Państwa z gorącą   prośbą   o   zachęcanie   rodzin   wielodzietnych z Państwa gmin do wnioskowania o elektroniczną formę Karty Dużej Rodziny oraz przekazywanie  informacji  na  temat  wygodnego  składania  wniosku  za  pośrednictwem PIU Emp@tia, między innymi poprzez zamieszczanie na swoich stronach internetowych odnośników   do   podanych   wyżej   stron   internetowych    bądź   umieszczania    informacji  o elektronicznej Karcie Dużej Rodziny w prowadzonych przez Państwa gminnych kanałach informacyjnych, takich jak newsletter czy media społecznościowe. Jestem przekonany, że istotną rolę odegra także pomoc wnioskodawcy ze strony Państwa urzędów w uzupełnieniu odpowiedniego wniosku.

 

 

 

 

Bartosz Marczuk
Podsekretarz Stanu

  • fot. 0

 

generowano: 0.0138s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa