facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wspieramy sport

opubl.:10 maja 2018, godz. 13:45
tagi:sport rekreacja, kultura, edukacja

Acro Dance pojedzie na mistrzostwa świata w tańcu sportowym do Chorwacji

W dniu 27 kwietnia 2018 r. w trybie paragrafu 12 Uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania wpłynęła oferta Klubu Sportowego ACRO DANCE na realizację projektu „Wyjazd na mistrzostwa Świata w Tańcu Sportowym Chorwacja 2018. Każdy, w terminie do dnia 17 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki. Pełna treść wniosku do pobrania.

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0134s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa