facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Mareckim Rowerem po przygodę

opubl.:14 maja 2018, godz. 15:49
tagi:organizacje pozarządowe, kultura, sport rekreacja

Oferta na rajd rowerowy- zgłoś uwagi

W dniu 2 maja 2018 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta Stowarzyszenia Turystycznego Klubu Rowerowego „Trybik” w Warszawie, na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego zorganizowania rajdu rowerowego pt. „Mareckim Rowerem po przygodę”.

Każdy, w terminie do dnia  21 maja br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki.

Pełna treść wniosku do pobrania

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0065s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa