facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wniosek Fundacji Otwarte Serce

opubl.:5 czerwca 2018, godz. 11:39
tagi:organizacje pozarządowe

Uwagi można kierować do ratusza do 12 czerwca.

10 maja 2018 do Urzędu Miasta Marki w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła uproszczona oferta  Fundacji Otwarte Serce na realizację projektu pod tytułem: „Profilaktyka-sztuka i rozwój”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Marki poza trybem otwartych konkursów ofert.

Wszelkie uwagi do omawianej oferty należy kierować pisemnie na adres siedziby Urzędu Miasta Marki, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, w terminie do 12 czerwca 2018 r. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Marki.

 

Pobierz PDF(3.1MB)

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0135s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa