facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Oferta na zorganizowanie obozu harcerskiego

opubl.:8 czerwca 2018, godz. 14:44
tagi:organizacje pozarządowe

Harcerskie Lato 2018

W dniu 1 czerwca 2018 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta Chorągwi Stołecznej ZHP w Warszawie, na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego zorganizowania Harcerskiego Lata 2018.

Oferta dotyczy zorganizowania obozu harcerskiego dla 25 członków 62. Szczepu Polanie działającego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Markach.

Każdy, w terminie do dnia  15 czerwca br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki. Pełna treść wniosku do pobrania.

Oferta tutaj.

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0182s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa