facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Co dalej gimnazjalisto

opubl.:12 czerwca 2018, godz. 09:43
tagi:Zespół Szkół Nr 2

Debata uczniowska w gimnazjum nr 2

Ostatnie tygodnie  roku szkolnego to czas, kiedy uczniowie klas trzecich gimnazjum dokonują wyboru szkół ponadgimnazjalnych, stąd pomysł szkolnej debaty „Co dalej gimnazjalisto”. Została zorganizowana w ramach realizowanego przez szkołę od października 2017 r. Projektu Bliżej Rynku Pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu,
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno - zawodowe w ramach ZIT.

W trakcie debaty eksperci, w rolę których wcielili się sami uczniowie przedstawili specyfikę, zalety, możliwości kształcenia w szkołach branżowych, technikach i liceach ogólnokształcących naszego regionu. Wszystkie trzy zespoły eksperckie wykazały się dużą wiedzą, w sposób rzeczowy przedstawiały argumenty za wyborem reprezentowanej przez siebie szkoły, starały się przekonać do swych racji zgromadzonych słuchaczy, odpowiadały również na zadawane przez zgromadzonych pytania. Nad przebiegiem debaty czuwała pani Urszula Paszkiewicz, radna Miasta Marki. Świetnie sprawdziła się jako moderator, z uczestnikami debaty podzieliła się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wystąpień publicznych i udziału w debatach. Były to bardzo cenne informacje, które młodzież będzie mogła wykorzystać w przyszłości.

 Debatowanie to coś więcej niż umiejętność mówienia – to przede wszystkim myślenie i krytyczne interpretowanie rzeczywistości. Dlatego właśnie taka aktywność jak debata powinna znaleźć swoje miejsce w szkole. Uczy formułowania swoich myśli i szybkiego przetwarzania zdobytych informacji. Dzięki temu uczniowie nabywają umiejętność korzystania z wiedzy zdobytej w trakcie lekcji i poznają jej praktyczne zastosowania. Po drugie, debata uczy wątpić i zadawać pytania dzięki czemu uczy krytycznie myśleć. Po trzecie, debatowanie to gra zespołowa, w której uczniowie muszą nawzajem wspierać się w przygotowywaniu argumentów, to świetna szkoła koleżeńskości, dzielenia się zadaniami i pracy w grupie. Po czwarte, debata uczy pokonywania stresu związanego z publicznym przemawianiem. Nic lepiej nie przygotuje uczniów na późniejsze egzaminy czy rozmowy o prace niż doświadczenie szkolnego debatowania, udział w naszej szkolnej debacie służył rozwijaniu między innymi tych umiejętności.

Grażyna Dokurno- szkolny doradca zawodowy

  • fot. 0

 

generowano: 0.0188s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa