facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Wniosek Fundacji OXYLIUM

opubl.:28 czerwca 2018, godz. 09:43
tagi:organizacje pozarządowe

Poradź sobie z uzależnieniem. Działania na rzecz duchowego i emocjonalnego rozwoju rodziny w trzeźwości.

W dniu 21 czerwca 2018 roku  do Urzędu Miasta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239) wpłynęła uproszczona oferta Fundacji OXYLIUM na realizację projektu pod tytułem: „Poradź sobie z uzależnieniem. Działania na rzecz duchowego i emocjonalnego rozwoju rodziny w trzeźwości.”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Marki poza trybem otwartych konkursów ofert.

Wszelkie uwagi do omawianej oferty należy kierować pisemnie na adres siedziby Urzędu Miasta Marki, przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki  w terminie do dnia 5 lipca  2018 r. Decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Marki. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Marki.

 

Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0145s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa