facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

opubl.:31 lipca 2018, godz. 12:32
tagi:edukacja

Ważne informacje dla rodziców.

Od 2 do 8 sierpnia 2018 roku odbędzie się etap rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019, dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałych w Markach. W rekrutacji mogą brać udział tylko te dzieci, które do tej pory nie zostały przyjęte na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych lub przedszkoli niepublicznych wyłonionych    w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się  tak jak rekrutacja główna w systemie elektronicznym. Na stronie https://przedszkola-marki.nabory.pl  można  od 1 sierpnia 2018 roku zapoznać się    z ofertą przedszkoli prowadzących nabór. Elektronicznej rejestracji wniosku na tej stronie należy dokonać w terminie od 2 sierpnia od godz. 12.00 do 8 sierpnia do godz. 12.00. Wniosek w wersji papierowej wygenerowany z systemu elektronicznego (wraz z załącznikami) należy złożyć  w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Markach przy ul. Klonowej (kancelaria na II piętrze),  w dni powszednie w godz. 8 – 16.  Wnioski będą przyjmowane do 9 sierpnia do godz. 16.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola zostanie podana 21 sierpnia 2018 roku o godz. 15.00, w przedszkolach prowadzących rekrutację oraz w systemie elektronicznym. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola, zobowiązani będą do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do tej placówki, w terminie do 23 sierpnia do godz. 15.00.

Dla dzieci, które nie zostaną przyjęte w rekrutacji uzupełniającej, Burmistrz Miasta Marki wskaże przedszkole publiczne lub przedszkole niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert, w którym dziecko będzie mogło korzystać z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

Szczegółowych informacji w zakresie rekrutacji uzupełniającej  udziela  Centrum Usług Wspólnych w Markach przy ul. Klonowej 7, tel. 22 771 37 34 w. 19.

Centrum Usług Wspólnych

  • fot. 0

 

generowano: 0.0138s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa