facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Oferta realizacji zadania

opubl.:5 września 2018, godz. 23:50
tagi:organizacje pozarządowe

Propozycja dla mareckiej młodzieży

W dniu 29 sierpnia 2018 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta Stowarzyszenia Youth Human Impact z Łomży, na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego zorganizowania zajęć dla młodzieży w wieku 14-16 lat pt. „Inspiracja – Talenty – zajęcia integracji i rozwoju dla dzieci i młodzieży".

Oferta dotyczy zorganizowania zajęć dla młodzieży mieszkających na terenie Marek.

Każdy, w terminie do dnia 12 września br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki. Pełna treść wniosku do pobrania.

 

Pobierz PDF(1.9MB)

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0136s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa