facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Oferta konkursowa

opubl.:13 września 2018, godz. 14:15
tagi:organizacje pozarządowe, sport rekreacja

W zdrowym ciele zdrowy duch - program zajęć dla dorosłych.

W dniu 6 września 2018 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta UKS Marki, na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego zorganizowania zajęć ogólnorozwojowych dla mieszkańców Marek w wieku od 45 lat pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch – program zajęć dla dorosłych".

Oferta dotyczy zorganizowania zajęć dla dorosłych w tym dla osób w wieku senioralnym mieszkających na terenie Marek.

Każdy, w terminie do dnia 20 września br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki.

Pełna treść wniosku do pobrania tutaj.

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0063s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa