facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Projekt edukacyjny dla klas IV-VIII

opubl.:5 października 2018, godz. 14:03
tagi:bezpieczeństwo, organizacje pozarządowe, Burmistrz

Zasady bezpieczeństwa znam - radę sobie dam

W dniu 4 października  2018 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Marki oferta Fundacji Zielone Pojęcie”, na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczącego zorganizowania zadania pt. „Zasady bezpieczeństwa znam – radę sobie dam” projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych w wieku 9-14 lat (IV-VIII klasa), którzy samodzielnie chodzą lub dojeżdżają na rowerze do szkoły.

Każdy, w terminie do dnia 12 października br. może zgłosić do niego uwagi. Uwagi można zgłaszać pisemnie w Kancelarii Ogólnej UM Marki lub listownie przesyłając na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95. Za termin złożenia uwag uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Marki. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące złożonego wniosku można uzyskać w Wydziale Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Marki.

Pełna treść wniosku do pobrania TUTAJ.

WPZ

  • fot. 0

 

generowano: 0.0140s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa