facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

kontakt

Urząd Miasta Marki

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
tel: 22 781 10 03,
e-mail: urzad.miasta@marki.pl
Godziny pracy: pn, wt, cz, pt: 8-16, śr: 10-18.

Formularz kontaktowy

Urząd

Dane kontaktowe

Urząd Miasta Marki

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95

05-270 Marki

Urząd:  NIP  1250018556, REGON  000526009.

Gmina:  NIP 1251622308, REGON  013269670.

 

Skargi i wnioski

Burmistrz Miasta Marki przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 12.00 - 16.30

Dane teleadresowe

poszczególnych wydziałów oraz informacje dotyczące Rady Miasta są dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Przyjmowanie wpłat

Każdy podatnik wpłaca zobowiązania względem mareckiego ratusza na specjalnie przygotowane dla niego konto, którego numer jest zapisany na decyzji podatkowej.

Płatności można regulować nie tylko w banku, na poczcie czy za pomocą internetu, ale również w ratuszu w sposób bezgotówkowy za pomocą kart płatniczych - terminale znajdują się w kancelarii urzędu (pokój 13) oraz w wydziale podatków i opłat.

Wpłat gotówkowych na rachunek bankowy Urzędu Miasta Marki można dokonać, bez prowizji bankowej, w siedzibie Warszawskiego Banku Spółdzielczego mieszczącej się przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 95 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00)  lub przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 138 (poniedziałek 10.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00).

Urząd nie przyjmuje natomiast płatności gotówkowych.

Konta bankowe Gminy Miasto Marki:

91 8015 0004 0195 6412 2021 0001 rachunek dla wszystkich należności

Konto bankowe Urzędu Miasta Marki:

 24 8015 0004 0190 5915 2021 0004

 

Urząd Miasta Marki:
telefon: (22) 781 10 03
fax: (22)781 13 78
e-mail: urzad.miasta@marki.pl

Sekretariat Urzędu Miasta Marki: 
budynek B, I piętro, pok. nr 23
telefon: (22) 781 10 03
e-mail:  sekretariat@marki.pl

Burmistrz:
Jacek Orych
budynek B, I piętro, pok. nr 23,
Telefon: 22 781 10 03
E-mail: burmistrz@marki.pl

Zastępca Burmistrza:
Dariusz Pietrucha
budynek B, I piętro, pok. nr 21
telefon: (22) 781 10 03
E-mail: sekretariat@marki.pl


Zastępca Burmistrza: 
Zbigniew Zalas
budynek B, I piętro, pok. nr 24
telefon: (22) 781 10 03
E-mail: sekretariat@marki.pl

Skarbnik
Beata Orczyk
budynek B, I piętro, pok. nr 25
Telefon:  22 781 10 03,
E-mail: sekretariat@marki.pl

Sekretarz
Anna Marchlik
budynek B, I piętro, pok. nr 26
Telefon: 22 781 10 03
E-mail: sekretariat@marki.pl

Wydział Podatków i Opłat
Marta Hauszyld
budynek B, parter, pok. nr 2, 4, 5, 8 
telefon: (22) 781 10 03, wew. 500, 510, 520 

Biuro Windykacji i Egzekucji 
budynek B, parter, pok. nr 12
telefon: (22) 781 10 03, wew. 530, 540

Biuro Rady Miasta
Małgorzata Mincberg
budynek A, I piętro, pok. nr 35 
telefon: (22) 781 10 03, wew. 190 
E-mail: rada.miasta@marki.pl

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Krystyna Jasińska
budynek B, I piętro, pok. nr 14
telefon: (22) 781 10 03, wew. 230 
E-mail: edg@marki.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Marcin Skrzecz
budynek A, parter, pok. nr A4 
telefon: (22) 781 10 03, wew. 700, 710, 720 
E-mail: srodowisko@marki.pl

Wydział Spraw Obywatelskich
Jolanta Zawadzka
budynek A, parter, pok. nr A3 
telefon: (22) 403 31 60
E-mail: rso@marki.pl

Wydział Monitoringu Miasta
Mirosław Grykałowski
Marki ulica Klonowa 7 
telefon: (22) 781 10 03, wew. 940 
E-mail: teleinformatyka@marki.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
budynek B, I piętro, pok. nr 28, 29 
telefon: (22) 781 10 03, wew. 300, 320
E-mail: nieruchomosci@marki.pl

Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg 
Mariusz Lis
budynek A, parter, pok. nr 5, 6 
telefon:  (22) 781 10 03, wew. 640  
E-mail: inwestycje@marki.pl

Wydział Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia
Emilia Oleksiak
Zespół Szkół Nr 1, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 96, parter, pok. nr A1
telefon: (22) 781 10 03, wew. 900, 205 
E-mail: wpr@marki.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Jolanta Zawadzka
budynek A, parter, pok. nr A3 
telefon: (22) 403 31 60 
E-mail: usc@marki.pl

Wydział Zamówień Publicznych
Agnieszka Moczulska
budynek A, parter, pok. nr A5 
telefon: (22) 781 10 03, wew. 660 
E-mail: przetargi@marki.pl

Wydział Planowania i Rozwoju
Małgorzata Czerwińska
budynek B, I piętro, pok. nr 18
telefon: (22) 781 10 03 w. 910
E-mail: malgorzata.czerwinska@marki.pl

Zarządzenie nr 0050.074.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia z 18 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Marki.
Zarządzenie do pobrania - plik PDF

ALARMOWY NA TERENIE MIASTA MARKI

501 437 802
(22) 419 09 34

TELEFONY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM:

- katastrofy budowlane - 22-776-44-94
- niewybuchy, niewypały - 22-68-12-180; 68-12-301
- podłożone materiały wybuchowe - 22-776-20-21; 997
- pożary - 22-787-64-62; 787-64-60; 998
- napady, gwałty - 22-776-20-21; 997
- wypadki, katastrofy - 22-787-64-62; 787-64-60; 998, 22-787-85-66; 999
- zatrucia - 22-776-38-33; 776-21-92
- zasłabnięcia - 22-787-85-66; 999

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Sasina 15; 05-200 Wołomin
tel.: (22) 787-77-69,
(22) 776-03-00,
(22) 776-03-01.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC LEKARSKA

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 października 2017 r. nocną i świąteczną opiekę zdrowotną na terenie powiatu wołomińskiego realizują:

1. CENTRUM MEDYCZNE IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. W RADZYMINIE - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ;

RADZYMIN, UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 17

tel.: (22) 760-72-29;

tel.: (22) 760-72-30

2. SZPITAL POWIATOWY W WOŁOMINIE - SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ; WOŁOMIN; UL.GDYŃSKA 1/3

tel.: (22) 773-56-89

2. NZOZ BENNESA S.C.

ZIELONKA, UL. DZIENNIKARSKA  4

tel.: (22) 781 91 61

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Pełen spis placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (także w formacie.xls) można znaleźć na stronach mazowieckiego NFZ pod adresem:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/

Adresy instytucji właściwych dla Gminy Miasta Marki

BUDOWNICTWO

Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego

Pl. Konstytucji 3-go Maja 19

05-250 Radzymin

Tel. 22 763 00 49

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin

Tel. 22 776 44 94

GEODEZJA

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Powstańców 8/10

05-200 Wołomin

Tel. 22 787 68 40

Ewidencja Gruntów i Budynków, ul. Powstańców 8/10

05-200 Wołomin

Tel. 22 787 22 98

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Woda i kanalizacja

Wodociąg Marecki Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 30

05-270 Marki

Tel. 22 781 35 32

Gaz

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa

Tel. 22 667 35 18

Prąd

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Chopina 5, 05-120 Legionowo

Tel. 22 767 50 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generowano: 0.0068s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa