facebook.com instagram.com twitter.com youtube.com

Marecka Karta Dużej Rodziny

Z myślą o wsparciu rodzin wielodzietnych w naszym mieście, Urząd Miasta Marki wprowadza Marecką Kartę Dużej Rodziny

O Kartę mogą ubiegać się Rodziny Wielodzietne zameldowane w Markach (także rodziny zastępcze), składające się z rodziców (jednego rodzica) i mające na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 21. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub do 24. roku życia jeżeli studiuje.

Marecka Karta Dużej Rodziny uprawnia do:

50 % zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Marecki Ośrodek Kultury oraz 25% zniżki na świadczenia przedszkoli publicznych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, mających charakter usług opiekuńczo- bytowych (KARTA 3+).

 


Ponadto dzieci z rodzin posiadających czworo i więcej dzieci w wieku do:

- 21. roku życia, w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych i artystycznych;

- 24. roku życia, w przypadku studentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich;

będą uprawnione do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej ZTM (KARTA 4+).  

 

Uzyskanie Mareckiej Karty Dużej Rodziny odbywać się będzie na wniosek rodzica złożony w Kancelarii Urzędu Miasta Marki (pokój nr 13 na parterze, tel. (22) 781-10-03 wew. 930).

Uwaga!

Do wniosku o wydanie Karty 4+ należy dołączyć podpisane zdjęcia. W celu ułatwienia nam kontaktu z Państwem uprzejmie prosimy o  wpisywanie na wniosku nr telefonu.

Marecka Karta Dużej Rodziny będzie wydawana na okres 1 roku.

Informujemy, że od października 2016 roku posiadacze Mareckiej Karty Dużej Rodziny 4+ z biletem ulgowym na komunikację miejską będą mogli, bez konieczności czekania na zwrot karty miejskiej, zakodować bilet długookresowy w Punkcie Obsługi Pasażera ZTM na podstawie zaświadczenia do zakodowania biletu uzyskanego w urzędzie miasta Marki pok. Nr 13 w kilka minut.

Posiadacze MKDR 4+ z biletem ZTM (lub ich rodzice - rodzice proszeni będą o okazanie dowodu osobistego), powinni przyjść w godzinach pracy urzędu, okazać ważną legitymację szkolną lub studencką następnie okazać Marecką Kartę Dużej Rodziny 4+ z biletem ZTM. Pracownik urzędu przeprowadzi weryfikację uprawnień do posiadania Mareckiej Karty Dużej Rodziny oraz wyda zaświadczenie.

Numer telefonu do punktu obsługi (22) 781 10 03 wew. 930.


Liczymy, że z czasem, zakres usług dostępnych dla rodzin wielodzietnych dzięki Mareckiej Karcie Dużej Rodziny będzie się powiększać.

Program finansowany ze środków pochodzących z budżetu Miasta Marki.

Wniosek o wydanie Mareckiej Karty Dużer Rodziny do pobrania w pdf:

Pobierz PDF (0.6MB)

 

Z myślą o wsparciu rodzin wielodzietnych, Miasto Marki stale powiększa pakiet zniżek dla Rodzin Wielodzietnych o kolejnych partnerów. Zainteresowanych przedsiębiorców zachęcamy do udziału w programie w roli Partnera.

Partnerzy mogą oferować zniżki na swoje produkty i usługi, które są wsparciem dla mareckich Rodziny Wielodzietne, posiadających Marecką Kartę Dużej Rodziny, a jednocześnie zyskują nowych, stałych klientów. Przystąpienie do programu to także szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy, działającej na rzecz lokalnej społeczności.

Zapraszamy każdą instytucję, jednostkę i firmę, która zechce przygotować ofertę dla rodzin wielodzietnych do złożenia partnerskiej deklaracji. Tym samym włączyć się w realizację projektu i zyskać miano „Miejsca Przyjaznego Rodzinie”.

Przedsiębiorców zainteresowanych przystąpieniem do programu, prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres mailowy agnieszka.torsz@marki.pl wypełnionej deklaracji uczestnictwa. Po otrzymaniu maila Urząd Miasta Marki skontaktuje się z Państwem w celu dalszych uzgodnień.

Marecka Karta Dużej Rodziny » aktualności

« starsze « 1 » nowsze »

 

generowano: 0.0222s

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa